Zprávy o stavu a rozvoji školy

( stručně o JHP škole na stránkách Cambodian School Project )

Studenti o JHP škole – podzim 2023

Krátce o JHP – prosinec 2022

Zpráva od Saritha – únor 2022

Krátce o JHP – leden 2021 ( html )

Zpráva organizace Cambodian School Project s portréty 5 studentů – CSP report – podzim 2020 (anglicky)

JHP škola opět učí – listopad 2020 (html )

Krátce o JHP – září 2020 ( html )

Situace v době koronavirové – červen 2020

Zpráva o situaci ve škole – prosinec 2019

Zpráva organizace Cambodian School Project o JHP škole a dalších jimi podporovaných školách – CSP report – jaro 2019 (anglicky).

Zpráva Bohouše a Vlaďky z návštěvy školy v únoru 2019

Zpráva o škole, jejích perspektivách a financování – prosinec 2018 .

Zpráva vedení organizace Cambodian School Project o JHP škole a dalších jimi podporovaných školách – červen 2018 (anglicky).

Zpráva z ledna 2018 – i přes zhoršení politické situace škola nadále dobře plní své poslání

Zpráva Bohouše a Vlaďky z návštěvy školy v únoru 2017 plus pochvalný e-mail od Rogera

Zpráva o situaci ve škole v prosinci 2016

Prezentace o stavu školy, které přednesli na výroční schůzi dne 26.4.2016 Marek Špinka (shrnutí stavu, plánů a potřeb a konkrétní příklady osudů studentů) a Michael Pondělíček (poznatky z návštěvy školy)

Zpráva o situaci ve škole v prosinci 2015 a interview s 9 studenty (anglicky)

Prezentace o stavu školy, které přednesli na výroční schůzi dne 21.4.2015 Marek Špinka (shrnutí stavu, plánů a potřeb) a Michael Pondělíček (poznatky z návštěvy školy, vize)

Zpráva o situaci ve škole v září 2014, úspěchy školy, absolventi, další rozvoj, finance, potřeby školy

Uplatnění absolventů školy z prvních dvou ročníků 2012 – 2013. Viz též stránka Úspěchy školy

Prezentace o stavu školy, které přednesli na výroční schůzi dne 21.3.2014 Marek Špinka a Michael Pondělíček

Zpráva o dění v JHP škole , co bylo dosaženo, jaké jsou výukové a rozvojové plány na příští rok, finance – prosinec 2013

Zpráva o realizaci projektu dalšího rozvoje školy , instalace fotovoltaických panelů – sdružení Civitas per populi – říjen 2013

Zpráva o stavu školy od Dany a Marka Špinkových po jejich návštěvě školy v únoru 2013 (pouze anglicky)

Zpráva o stavu školy v lednu 2013 (pouze anglicky) – praktické kroky (první studenti do praxe a ustálení běhu školy) a situace v lednu 2013

Zpráva o stavu školy v červenci a srpnu 2012

Souhrn dění ve škole – březen až červen 2012

Na slavnostním zahájení provozu JHP školy v Puoku představil Marek a Dana Špinkovi Prahu a Českou republiku s využitím prezentace, kterou zpracovali Majča Klimešová a Jáchym. Zde je ve třech částech – 1. část , 2. část a 3. část (ppt 3× 8MB)

Prezentace JHP školy na Mikulášském semináři FONS – 3. prosince 2011 (ppt 9,3MB) – viz též Aktuality z 3.12.2011

Plány na podporu JHP školy ve školním roce 2011/12 – 18. října 2011 (pdf 580kB)

Shrnutí stavu a nejbližších výhledů JHP školy – 14. září 2011 (pdf 500kB)

Kambodža – základní informace (ppt 5,3MB)