Podpora školy v Kambodži

Představujeme vám aktivitu spolku JHP škola na podporu školy v Kambodži. Náš projekt byl zahájen na jaře 2011. V lednu 2012 byla z námi shromážděných prostředků stavba školy dokončena a byla zahájena výuka (viz Aktuality, Fotogalerie a průběžné zprávy o stavu školy). Hlavním hybatelem stavby a provozu školy je náš partner Cambodian School Project. Do školy jsou vybíráni studenti z nejchudších rodin z okolních vesnic, takže škola stále potřebuje naši podporu.

Kambodža je země s nesmírně bohatou kulturní tradicí, ale dnes chudá a nesoucí důsledky dlouhých let krvavého ultrakomunistického režimu a občanské války – viz Kambodža – základní informace. Hlad po vzdělání je v Kambodži silný, ale možnosti je získat jsou pro většinu dětí a mladých lidí velmi omezené. Nová škola poskytuje další vzdělání řadě kambodžských mladých lidí po absolvování základní školy.

Poté, co byla škola v roce 2011 postavena, podílíme se každoročně na podpoře provozu školy. Rozhodnete-li se pomoci, velmi uvítáme Váš příspěvek – viz stránka Jak přispět .

Aktuální informace naleznete na stránce Aktuality. Podrobnosti o škole naleznete na stránce Škola. Informace o místním kambodžsko-americkém partnerovi – organizátorovi stavby a provozu školy naleznete na stránce Naši partneři v Kambodži. Je především jeho zásluhou, že jsou naše příspěvky velmi účelně a spolehlivě využívány pro podporu vzdělávání žáků školy.

více o škole

Aktuálně

16.1.2017

Všichni studenti, kteří dostudovali v minulém roce, získali práci a daří se jim v práci dobře. Pro rok 2017 je o něco více studentů v počítačové třídě a méně v krejčovské třídě (větší zájem je o počítače než o krejčovství). V minulém týdnu přijely z USA zdravotní sestry a zdravotničtí studenti vzdělávat školáky v prevenci a dalších zdravotních tématech.

více aktualit

Dárcovské konto

255585987/0300

více o pomoci