Finanční příspěvky na výstavbu a provoz technické střední školy v Kambodži

Za pomoci řady dárců již bylo v průběhu 11 let vybráno přes 2 miliony Kč. Tyto prostředky byly využity na nákup pozemku a na stavbu školy v roce 2011 a na zahájení výuky a rozjezd prvního roku provozu školy v roce 2012. V dalších letech přispíváme na provoz, případně i další rozvoj školy. Škola je určena pro studenty z nejchudších rodin, vzdělání je jim poskytováno zdarma, takže škola nadále potřebuje naši podporu – podrobněji zde.

Podpora školy je otevřena všem dárcům, kterým přijde tento projekt zajímavý a užitečný. Prakticky všechny dary jsou použity přímo pro školu, jak můžete vidět zde. Naše režie je minimální (pouze bankovní poplatky).

Velmi nás potěší dar v jakékoliv výši. Naší snahou je zapojit do projektu co největší množství dárců. Váš příspěvek posílí naše přesvědčení, že naše aktivita má smysl, a dodá nám chuť do další práce.

Můžete přispět též tím, že si koupíte krkonošskou kresbu z kolekce, kterou darovala JHP škole Tereza Říčanová.

Jak přispět

Finanční příspěvky zasílejte na jeden z níže uvedených účtů podle toho, zda budete potřebovat potvrzení pro daňové účely (odečet daru od daňového základu) nebo ne

Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, Vaši e-mailovou adresu.

Při platbě ze zahraničí použijte číslo účtu ve formátu IBAN

BIC (SWIFT) kód banky je CEKOCZPP. Účet se jmenuje JHP skola. Adresa banky je Ceskoslovenska obchodni banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5. Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, Vaši e-mailovou adresu.

Velmi uvítáme (při zaslání daru na běžný účet je to žádoucí), když spolu se zasláním příspěvku vyplníte a odešlete formulář dárce (na stránce dole). Pokud zasíláte dar na běžný účet, vyplňte laskavě všechny údaje, abychom nemuseli platit z Vašeho příspěvku finančnímu úřadu darovací daň. Registrace je nutná u každého jednorázového daru, tj. i v případě, že jste se již registrovali při Vašem předchozím daru.

Odečet daru od daňového základu

Hodnotu daru lze odečíst od základu daně v souladu s § 15 zákona č. 586/1992 Sb. Odečet od základu daně lze uplatnit tehdy, pokud úhrnná hodnota darů (všech, které darujete různým organizacím na bohulibé účely uvedené v zákoně) ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Potvrzení o poskytnutém daru za uplynulý rok dostanete začátkem dalšího roku automaticky e-mailem (příp. poštou), pokud o to požádáte v níže uvedeném formuláři dárce. Potvrzení použijete pro své daňové přiznání za uplynulý rok nebo je předložíte své mzdové účtárně, která provádí Vaše roční daňové zúčtování.

Případné dotazy Vám ráda zodpoví Monika Šatavová na e-mailu dary@jhpskola.cz .

Budeme rádi, když při registraci necháte zaškrtnutý údaj „Zobrazit v seznamu dárců“. Seznam dárců Vám poskytuje představu, s kým sdílíte názor, že podpora kambodžské školy má smysl a je důležitá.

Formulář dárce

Registrace
Jméno:*
Příjmení:*
E-mail:*
Částka:
(jen čísice, bez mezer)
Datum narození:**
Adresa trv. bydliště:**
Přeji si potvrzení o daru
Zobrazit v seznamu dárců:
V seznamu dárců uvádíme pouze jméno dárce (dárců). Částku daru v seznamu dárců neuvádíme.
* Povinná pole
** Údaje datum narození a adresa jsou pro nás důležité, abychom mohli Váš dar správně zaúčtovat a prokázat finančnímu úřadu. Potřebujeme je také pro vystavení potvrzení o daru.