Úspěchy školy

aneb Skutečně funguje!

Studenti v roce 2023 jsou ve škole spokojení stejně, jako jejich předchůdci.

Zde si můžete prohlédnout portréty několika studentůjara 2020. To bylo v únoru, ještě před koronavirou krizí, která zasáhla i Kambodžu. Škola byla zavřena, zavedla se v omezené míře online výuka angličtiny, výuka počítačů na dálku možná nebyla vzhledem k slabé infrastruktuře.

Technická JHP škola plní svůj cíl – díky získanému praktickému vzdělání se můžou její absolventi postavit na vlastní nohy a otevřít si tak perspektivu k důstojnému a tvořivému životu. Zde jsou v angličtině portréty několika studentů z roku 2015. A na YouTube se můžete podívat na video o JHP škole (anglicky) – o úspěších školy a se zábavnou oslavnou písní o škole.

V létě 2016 se konala oslava 5 let fungování školy. Oslavy se zúčastnilo 150 bývalých a současných studentů školy. Absolventi školy jsou velmi úspěšní, dosud se podařilo úplně všem absolventům nalézt dobré zaměstnání.

V roce 2015 nastoupilo do dalšího ročníku 42 studentů. Ve Fotogalerii se můžete podívat na dvě krátká videa . První video „Den v JHP škole“ představuje život studentů ve škole. V druhém videu „Studenti JHP školy“ hovoří nejprve současní studenti, v druhé části pak hovoří o své práci několik absolventů předchozích ročníků JHP školy.

Rok 2012 a 2013

V prvních dvou ročnících úspěšně dokončilo výuku celkem 71 ze 75 studentů a studentek krejčovské třídy a třídy angličtina-počítače. Všichni tito mladí lidé nalezli slušně placené zaměstnání s dobrým výhledem na další růst. Řada absolventek krejčovské třídy si pořídila na mikroúvěr od JHP školy šicí stroj a vydělávají si na živobytí samostatnou prací. Tři absolventi si otevřeli vlastní živnost na zpracování a tisk dokumentů. Další pracují jako recepční, číšníci, kuchaři, pekaři, opraváři počítačů, v tiskárnách jako designéři. Osm absolventek krejčovské třídy je zaměstnáno v moderní továrně sociálně i ekologicky odpovědně se chovající firmy Pactics. Velmi povzbudivé je, že někteří absolventi předávají své vzdělání dál: tři absolventi jsou zaměstnáni tchajwanskou neziskovkou CTEC (o firmě zde – 5 MB) jako učitelé v základních školách, které postavila Cambodian School Project ve vesnicích Stoeng a Tampoung. Další dvě absolventky pracují pro neziskovky se sociálním a ekologickým zaměřením a navíc si otevřely svou malou školu počítačových dovedností, kde po práci vyučují hodně místních studentů. Konečně několik absolventů se dál vzdělává v JHP v novém oboru Počítačový design a oprava počítačů a jedna absolventka nastoupila na zdravotní školu. Seznam všech absolventů s jejich uplatněním naleznete v dokumentu Uplatnění absolventů JHP školy 2012 2013

Přejme štěstí i čtyřem studentům, kteří školu nedokončili – jak jsme se dozvěděli od Saritha, bylo to z „romantických“ důvodů.

Rok 2014

Potenciální zaměstnavatelé kontaktovali vedení školy se zájmem o další absolventy. Další ročník studentů počítače-angličtina nastoupil v dubnu 2014, absolvoval v první polovině roku 2015. Studenti krejčovské třídy absolvovali průběžně podle získaných dovedností a také s ohledem na to, aby bylo možné pro ně plynule získávat zaměstnání.

Podrobnosti o výsledcích a potřebách školy v září 2014 jsou zde .

Výuka v počítačové třídě, únor 2013

Úspěšné absolventky školy

Hoeum Soneang (vlevo) po vynikajícím absolutoriu JHP školy začala přímo ve škole pracovat jako učitelka základů práce s počítači. Výborně se osvědčila, ale brzy ji nabídla práci International Labour Organization (www.ilo.org ), což je tripartitní organizace Spojených Národů pečující celosvětově o důstojnou práci žen a mužů. Hoeum Soneang navštěvuje vesnice v okolí své rodné obce a pro ILO zjišťuje ekonomická data, která vkládá do počítačové databáze. Tyto informace jsou využívány neziskovkami pro plánování účinných ekonomických intervencí na odstranění chudoby a hospodářský rozvoj. ILO jí poskytuje motorku, hradí výdaje a platí mzdu $ 150 měsíčně, což je dvojnásobek běžného učitelského platu.

Bun Neth (vpravo) také pracuje v okolí své rodné vesnice, a to pro německou neziskovku Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (http://giz-cambodia.com/). Bun Neth vyhledává zemědělce, kteří mají zájem začít chovat kuřata. Pomáhá jim připravovat plány a žádat u GIZ o granty na založení farmy. Úspěšným žadatelům neziskovka hradí 50% pořizovacích nákladů na farmu. Cílem je zvýšit produkci živočišných potravin ve velmi chudé venkovské oblasti. Její plat dokonce dosahuje $ 275 – a vydělává tak více než Sophat, ředitel školy!

Všichni ve škole považují zaměstnání těchto dvou absolventek za velký úspěch pro školu a příklad pro ostatní. Obě se často vracejí na návštěvu školy a považují se za součást „rodiny“. S Hoeum a Bun se můžete seznámit ve videu Studenti JHP školy – Hoeum: minuta 5:41 , Bun: minuta 4:58 .

Absolventi Ke Bunthong a Am Sereyrath