Financování školy

aneb Nač škola využívá zaslané peníze?

98,8% prostředků vybraných naším sdružením je zasíláno přímo JHP škole do Kambodži, zdejší náklady jsou jen nutné bankovní poplatky – podrobněji zde .

Pro rok 2020 jsme se, tak jako v minulých letech, zavázali přispět čtvrtletně 2000 USD. Do června bylo zasláno 2×2000 USD, začátkem listopadu jsme zaslali dalších 2000 USD, čtvrtý příspěvek plánujeme na prosinec.

Náklady na provoz školy postupně stoupají, z našeho příspěvku se hradí zhruba třetina ročních provozních nákladů. Větší část hradí The Cambodian School Project .

Rozvoj školy je financován z dalších prostředků poskytnutých zejména od Cambodian School Project, z příspěvků od sdružení JHP škola, získanými granty, včetně dvou významných grantů získaných pro školu v Puoku sdružením Civitas Per Populi od České rozvojové pomoci.

Pro rok 2016 jsme se dohodli, že přispějeme čtvrtletně 2000 USD na provoz školy. Navíc jsem zaslali 500 USD na látky pro studentky šití.

V roce 2015 byly čtvrtletní náklady na provoz 5 500 USD. Polovinu této částky přispělo sdružení JHP škola. Obdobně v roce 2014.

Rozpočet na výstavbu ubytovny pro studentky a učitele – postavené v roce 2015 – byl 12 000 USD. Z těchto peněz se postavila zděná budova s dvěma místnostmi sloužící jako noclehárna pro studentky a pro učitele a sociální zařízení. V hlavní budově školy se tím uvolnily místnosti na vyučování.

Z měsíčního rozpočtu v roce 2015 ve výši 1 800 USD připadalo přibližně 900 USD na platy učitelů (3,5 úvazku), 450 USD na snídaně a suroviny pro vaření studentů, 150 USD na energie a internet, 150 USD na pronájem domu pro absolventy na praxi v Siem Reapu, 150 USD na opravy počítačů, šicích strojů, exkurze studentů a další výdaje.

(Vchod do školy v únoru 2013)