O škole – ve zkratce

Škola se nachází ve vesnici Puok nedaleko města Siem Reap (GPS 13.440650N, 103.738414E). Úlohou školy je poskytnout dětem s ukončenou základní školou praktické znalosti a dovednosti, které jim umožní získat zaměstnání. Je to tedy obdoba naší učňovské školy. Vyučuje se angličtina, práce na počítačích, do roku 2018 byla též krejčovská třída, nadaní studenti z počítačové třídy se učí počítače i opravovat. Škola též úspěšně pomáhá svým absolventům s nástupem do zaměstnání.

Studenti pocházejí z nejchudších rodin a nedalekého sirotčince. Protože doprava do okolních vesnic je komplikovaná, řada studentů ve škole i přespává a stravuje se. Na pozemku školy je zeleninová zahrada, rybníček k chovu ryb a prostor pro drůbež. O provoz tohoto hospodářství se starají pod vedením pedagogů sami studenti a škola je tak do značné míry potravinově soběstačná.

Škola je provozována kambodžsko-americkou neziskovkou Cambodian School Project, která v okolí provozuje několik základních škol. Ústřední postavou v Kambodži je Sarith Ou. Výstavbu umožnila podpora ze strany našeho sdružení JHP škola a nadále se do značné míry finančně podílíme na provozu školy. Na videu z roku 2017 Sarith hodnotí celoroční práci a oceňuje spolupráci s českými partnery.

S rozšiřováním školy pomáhá i sdružení Civitas per populi.

Toto byla v roce 2011 první představa, jak by nová škola mohla vypadat. Cestu od myšlenky pomoci se vzděláváním v této vzdálené zemi k fungující škole můžete sledovat na dalších stránkách:

Proč škola a proč v Kambodži

Jak jsme dospěli právě k tomuto projektu

Jak projekt dostal konkrétní podobu

Vývoj školy v průběhu let 2011 až 2020