Spolek JHP škola (dříve občanské sdružení)

Občanské sdružení JHP škola založili členové společenství Kruh (bývalí členové oddílu Kruh, viz též www.kruh.cz) za účelem shromáždění prostředků na výstavbu nové školy v Kambodži a následné podpory jejího provozu a rozvoje.

Občanské sdružení bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra dne 10.3.2011. Ustavující sněm občanského sdružení se konal 21.3.2011. Dne 21.4.2015 bylo občanské sdružení transformováno na spolek – stanovy spolku jsou zde .

Spolek má 30 členů, předsedou je Marek Špinka, místopředsedy / místopředsedkyněmi jsou Marie Klimešová, Monika Šatavová, Jan Pfeiffer a Ivan Fencl.

Kontakty

Název: Spolek JHP škola (anglický ekvivalent „JHP school“)
Sídlo: Legií 976/26, 251 01 Říčany. IČ 22898603
Číslo účtu: 243732580/0300
Kontakt: spinka.marek@vuzv.cz, Ivan.Fencl@seznam.cz

Kdo se bude chtít na činnosti spolku aktivně podílet, je vítán jako další člen, ale členství pochopitelně není nutné k tomu, abyste na projekt JHP přispěli, ať už penězi nebo názorem či pomocí. Pokud chcete být podrobněji informováni, zařadíme vás do seznamu e-mailů (e-mailové adresy pro častější informování)

.

(Reliéf z chrámu Angkor Vat)