JHP – výroční zprávy, zápisy, dokumenty

.

Zápis z jednání sněmu Spolku JHP škola – 15.1.2020

Zpráva o činnosti Spolku JHP škola a rozvoji školy – rok 2019

.

Zpráva o činnosti Spolku JHP škola a rozvoji školy – rok 2018

.

Zpráva o činnosti Spolku JHP škola a rozvoji školy – rok 2017

.

Zápis z jednání sněmu Spolku JHP škola – 19.6.2017

Zpráva o hospodaření – rok 2016

Zpráva o činnosti Spolku JHP škola a rozvoji školy – rok 2016

.

Zápis z jednání sněmu Spolku JHP škola – 26.4.2016

Zpráva o hospodaření – rok 2015

Zpráva o činnosti sdružení JHP škola – rok 2015

.

Zápis z jednání sněmu sdružení JHP škola – 21.4.2015

Zpráva o hospodaření – rok 2014

Zpráva o činnosti sdružení JHP škola – rok 2014

.

Zápis z jednání sněmu sdružení JHP škola – 21.3.2014

Zpráva o hospodaření – rok 2013

Zpráva o činnosti sdružení JHP škola – rok 2013

.

Zápis z jednání sněmu sdružení JHP škola – 18.4.2013

Zpráva o hospodaření – rok 2012

Zpráva o činnosti sdružení JHP škola – rok 2012

.

Zápis z jednání sněmu sdružení JHP škola – 9.3.2012

Zpráva o činnosti sdružení JHP škola – rok 2011

.

Stanovy Spolku JHP škola

Seznam členů Spolku JHP škola

Usnesení o zápisu Spolku JHP škola do spolkového rejstříku (16.2.2016)

Stanovy sdružení JHP škola (sdružení bylo 21.4.2015 tran­sformováno na spolek)