Janka a Honza Pfeifferovi

Manželé Janka a Honza Pfeifferovi zasvětili svůj život výchově dětí a mladé generace z různých skautských společenství. Vychovávali, ovlivňovali či alespoň inspirovali stovky mladých lidí a v mnoha případech výrazně ovlivnili jejich životy a jejich osobnostní rozvoj.

Janka a Honza (Racek) prožili svůj život se svými přáteli ze společenství Kruh, které se zformovalo z členů vysokoškolského roverského kmene a dalších skautských oddílů o prázdninách roku 1948 a jehož duchovním otcem a iniciátorem byl Pavel Křivský. Přátelé z Kruhu byli jejich oporou a pomáhali jim v celoživotní výchovné práci.

V roce 1966 založili Janka a Honza dětský turistický oddíl Kruh. V roce 1968 se zapojili do nově obnoveného Junáka – oddíl Kruh se stal skautským oddílem (13. skautský oddíl – třináctka). Hlavní iniciátoři projektu JHP škola vyrostli v tomto oddílu, oddíl Kruh významně nasměroval jejich životy, potkali v něm své celoživotní přátele, někteří své životní partnery, a mnozí z nich se podíleli na výchově dalších generací dětí v rámci oddílu Kruh.

Po zrušení Junáka v roce 1970 prováděli Janka a Honza oddíl Kruh statečně obtížnými lety normalizace (z Junáka byl Kruh zprvu zařazen pod Pionýrskou organizaci), spolu s dalšími svými přáteli z poválečného Kruhu, především spolu s Vaškem Břicháčkem, nám poskytovali vzdělání, znalosti a morální základy, které škola a společnost té doby neposkytovaly.

Oddíl Kruh pokračoval v 80. letech dále svým životem pod vedením dalších generací rádců a vůdců, z Pionýrské organizace přešel pod křídla TJ Sokol Malá Strana jako turistický oddíl a po roce 1989 se začlenil pod hlavičku Ligy lesní moudrosti (viz též www.kruh.cz).

Janka a Honza (skautskou přezdívkou Racek) se po roce 1989 znovu aktivně zapojili spolu s Václavem Břicháčkem, Milošem Zapletalem a mnohými dalšími přáteli ze společenství Kruh do obnovy skautského hnutí . Společně založili a dlouhá léta vedli roverské letní školy (Fons), kde realizovali obdobný výchovný program pro odrostlé skauty, jaký pro nás organizovali v 70. letech. Jejich práce ve skautském hnutí byla opakovaně oceněna.

Janka se po celý svůj život plně soustředila na výchovnou práci mimo oficiální státní struktury, Honza působil významně i v rámci své lékařské profese.

V roce 2011, kdy jsme začínali s JHP školou, slavila Janka 80. narozeniny , Honza měl 80tiny tři roky předtím. A u příležitosti Jančiných narozenin jsme na jejich počest pojmenovali jejich jmény novou technickou školu v Kambodži (JHP škola), jejíž výstavbu jsme tehdy chtěli umožnit pomocí sponzorských příspěvků od nás a našich přátel.

Před Primaverou, 1972

Na oslavě Jančiných narozenin ve Smržově , 18.6.2011

Na rodinném sídle Pfeifferů ve Smržově jsme debatovali o stavu světa, hráli divadlo s bramborovými maňásky a představili Jance a Honzovi kambodžskou školu. Zde jsou fotografie z oslavy

Na sněmu sdružení JHP Škola, 21.3.2014

Na plese Kruhu, leden 2017

Honza Pfeiffer zemřel dne 4.8.2019.

Janka Pfeifferová zemřela 16.8.2021. Pos­lední rozloučení proběhlo v kostele sv. Jiljí.

Zemřeli v klidu, v kruhu rodiny. Honza v místě svého rodiště na rodinném statku ve Smržově. Janka s rodinou doma v Praze. Zde jsou foto vzpomínky na Honzu a Janku.