Seznam dárců

Všem dárcům velmi děkujeme.
------ ------ ------ → Stav účtu a přehled výdajů
------ ------ ------ → Přehled obdržených částek

Dárci v roce 2023

  Jméno Příjmení
1 Radana a Zdeněk Bakšteinovi
2 Radek Běla
3 Iva Brezinová
4 Jana Dolanská
5 Tomáš Doubek
6 Jiří Fencl
7 Ondřej Fencl
8 Linda Fenclová
9 Ivan a Dáša Fenclovi
10 Barbora Fričová
11 Pavel Hájek
12 Lucie Hauserová
13 Hana Havlůjová
14 Zbyněk Herynek
15 Marie Klimešová
16 Petr Libáňský
17 Markéta Marečková
18 Michal Pondělíček
19 Helena Riesen
20 Markéta Rokytová
21 Uromedica s.r.o.
22 Jpsoft s.r.o.
23 Martin a Veronika Skalických
24 Hana Skálová
25 Olík Sochor
26 Jan Šikl
27 Dana a Marek Špinkovi
28 Alice Štěpánková
29 Jakub Wittlich
30 Jorga Wittlichová
31 Jakub Závada

Dárci v roce 2022

  Jméno Příjmení
1 Zdeněk a Radana Bakšteinovi
2 Radek Běla
3 Vladimír Beneš
4 Iva Brezinová
5 Radana Feistnerová
6 Ondřej Fencl
7 Jiří Fencl
8 Linda Fenclová
9 Ivan a Dáša Fenclovi
10 Lucie Hauserová
11 Zbyněk Herynek
12 Mařka a Vít Kazmarovi
13 Marie Klimešová
14 Monika Konečná
15 Markéta Marečková
16 Markéta Rokytová
17 Uromedica s.r.o.
18 JPSoft s.r.o.
19 Martin Skalický
20 Oleg Sochor
21 Jan Šikl
22 Vladimíra Šilhánková
23 Marek Špinka
24 Alice Štěpánková
25 Štěpán Valouch
26 Jiří Vašek
27 Jakub Wittlich
28 Jorga Wittlichová

Dárci v roce 2021

  Jméno Příjmení
1 Zdeněk a Radana Bakšteinovi
2 Radek Běla
3 Vladimír Beneš
4 Iva Brezinová
5 Ivan a Dáša Fenclovi
6 Lucie Hauserová
7 Zbyněk Herynek
8 Mařka a Vít Kazmarovi
9 Zuzana Kočišová
10 Monika Konečná
11 Markéta Marečková
12 Hana Poesová
13 Sára Roeselová
14 Uromedica s.r.o.
15 JPSoft s.r.o.
16 Hana Skálová
17 Olík Sochor
18 Monika Šatavová
19 Vladimíra Šilhánková
20 Marek a Dana Špinkovi
21 Jorga Wittlichová

Dárci v roce 2020

  Jméno Příjmení
1 Zdeněk a Radana Bakšteinovi
2 Dana Baudišová
3 Radek Běla
4 Vladimír Beneš
5 Jeroným Boháček
6 Iva Brezinová
7 Radana Feistnerová
8 Ondřej Fencl
9 Ivan a Dáša Fenclovi
10 Linda a Jirka Fenclovi
11 Barbora Fričová
12 Marcela a Pavel Hájkovi
13 Lucie Hauserová
14 Hana Havlůjová
15 Zbyněk Herynek
16 Mařka a Vít Kazmarovi
17 Marie Klimešová
18 Hana Poesová
19 Aleš Prokopenko
20 Jindřiška Prokopová
21 Helena Riesen
22 Uromedica s.r.o.
23 JPSoft s.r.o.
24 LKM Consult s.r.o.
25 Dana Seidlová Pirátka
26 Martin Skalický
27 Hana Skálová
28 Olík Sochor
29 Vladimíra Šilhánková
30 Štěpán Špinka
31 Marek a Dana Špinkovi
32 Alice Štěpánková
33 Eliška Valouchová
34 Blažena a Vladimír Valouchovi
35 Johana Venerová
36 Anna Vrbová
37 Jorga Wittlichová
38 Jakub Závada

Dárci v roce 2019

  Jméno Příjmení
1 Zdeněk a Radana Bakšteinovi
2 Radek Běla
3 Iva Brezinová
4 Radana Feistnerová
5 Ondřej Fencl
6 Ivan a Dáša Fenclovi
7 Linda a Jirka Fenclovi
8 Barbora Fričová
9 Lucie Hauserová
10 David Havel
11 Zbyněk Herynek
12 Mařka a Vít Kazmarovi
13 Marie Klimešová
14 Jiří Poes
15 Uromedika s.r.o.
16 LKM Consult s.r.o.
17 JPSoft s.r.o.
18 Martin Skalický
19 Hana Skálová
20 Olík Sochor
21 Vladimíra Šilhánková
22 Marek a Dana Špinkovi
23 Ingrid Tůmová
24 Blažena a Vladimír Valouchovi
25 Hana Vernerová
26 Alena a Petr Weberovi
27 Jorga Wittlichová

Dárci v roce 2018

  Jméno Příjmení
1 Zdeněk a Radana Bakšteinovi
2 Radek Běla
3 Vladimír Beneš
4 Iva Brezinova
5 Martin Corn
6 Linda a Jirka Fenclovi
7 Ivan a Dáša Fenclovi
8 Barbora Fričová
9 Marcela a Pavel Hájkovi
10 Lucie Hauserová
11 Zbyněk Herynek
12 Michaela Holubová
13 Mařka Kazmarová
14 Monika Konečná
15 Zora Křičková
16 Markéta Marečková
17 František Němeček
18 Jana Pfeifferová
19 Hana Poesová
20 Helena Riesen
21 Uromedica s.r.o.
22 JPSoft s.r.o.
23 Martin Skalický
24 Hana Skálová
25 Olík Sochor
26 Monika Šatavová
27 Vladimíra Šilhánková
28 Marek a Dana Špinkovi
29 Martin Šrom
30 Blažena a Vladimír Valouchovi
31 Alena a Petr Weberovi
32 Jorga Wittlichová

Dárci v roce 2017

  Jméno Příjmení
1 Zdeněk a Radana Bakšteinovi
2 Radek Běla
3 Vladimír Beneš
4 Lenka Bratránková
5 Iva Brezinova
6 Jiří Černý
7 Jana Dolanská
8 Ivan a Dáša Fenclovi
9 Barbora Fričová
10 Marcela a Pavel Hájkovi
11 Zbyněk Herynek
12 Michaela Holubová
13 Pavel Humpolec
14 Marie a Vít Kazmarovi
15 Jana a Tomáš Kazmarovi
16 Michaela Koudelková
17 Naděžda Kouklová
18 Jana Pfeifferová
19 Hana Poesová
20 Aleš Prokopenko
21 Helena Riesen
22 Uromedica s.r.o.
23 JPSoft s.r.o.
24 Monika Šedivá
25 Vladimíra Šilhánková
26 Marek a Dana Špinkovi
27 Štěpán a Martina Špinkovi
28 Blažena a Vladimír Valouchovi
29 Jiří Vašek
30 Hana Vernerová
31 Tomáš Vondráček
32 Jorga a Jakub Wittlichovi
33 Veronika Zámečníková

Dárci v roce 2016

  Jméno Příjmení
1 Zdeněk a Radana Bakšteinovi
2 Radek Běla
3 Vladimír Beneš
4 Iva Brezinova
5 Mariana Dukátová
6 Radana Feistnerová
7 Ondřej Fencl
8 Dáša a Ivan Fenclovi
9 Linda a Jirka Fenclovi
10 Barbora Fričová
11 Marcela a Pavel Hájkovi
12 Lucie Hauserová
13 Zbyněk Herynek
14 Michaela Holubová
15 Pavel Humpolec
16 Karel Ježek
17 Marie Kazmarová
18 Marie a Svatopluk Klimešovi
19 Monika Konečná
20 František Němeček
21 Hana Poesová
22 Marianna a Dušan Provazníkovi
23 Helena Riesen
24 Vratislav Rýzler
25 Uromedica Praha s.r.o.
26 JPSoft s.r.o.
27 Dana Seidlová
28 Martin a Veronika Skalických
29 Hana Skálová
30 Vendula Šádová
31 Monika Šatavová
32 Jan Šikl
33 Vladimíra Šilhánková
34 Janek Špinka
35 Marek a Dana Špinkovi
36 Blažena a Vladimír Valouchovi
37 Eva Velková
38 Anna Velková
39 Hana Vernerová
40 Alena a Petr Weberovi
41 Jorga a Jakub Wittlichovi
42 Jakub Závada

Dárci v roce 2015

  Jméno Příjmení
1 Zdeněk a Radana Bakšteinovi
2 Dana Baudišová
3 Radek Běla
4 Vladimír Beneš
5 Lenka Bratránková
6 Iva Brezinova
7 Věra Brožová
8 Mariana Dukátová
9 Radana Feistnerová
10 Ondřej Fencl
11 Linda a Jiří Fenclovi
12 Dáša a Ivan Fenclovi
13 Bára a Honza Fričovi
14 Marcela a Pavel Hájkovi
15 Zbyněk Herynek
16 Michaela Holubová
17 Dita Horká
18 Pavel Humpolec
19 Marie a Vítek Kazmarovi
20 Marie Klimešová
21 Markéta Kolářová
22 Monika Konečná
23 Kateřina Kršková
24 Zdeněk Kudrna
25 Jan Paleček
26 Jana Pfeifferová
27 Lucka Provazníková
28 Helena Riesen
29 Jindra Rýzlerová
30 Tereza Říčanová
31 Uromedica Praha s.r.o.
32 JP soft s.r.o.
33 Martin a Veronika Skalických
34 Vendula Šádová
35 Vladimíra Šilhánková
36 Marek a Dana Špinkovi
37 Martin Šrom
38 Blažena a Vladimír Valouchovi
39 Hana Vernerová
40 Petr a Alena Weberovi
41 Jorga a Jakub Wittlichovi

Dárci v roce 2014

  Jméno Příjmení
1 Zdeněk a Radana Bakšteinovi
2 Radek Běla
3 Lenka Bratránková
4 Iva Brezinova
5 Radana Feistnerová
6 Ivan a Dáša Fenclovi
7 Jiří a Linda Fenclovi
8 Pavel a Marcela Hájkovi
9 Zbyněk Herynek
10 Marie Kazmarová
11 Marie Klimešová
12 Monika Konečná
13 Naděžda Kouklová
14 Zdeněk Kudrna
15 Jana Pfeifferová
16 Lucie Provazníková
17 Helena Riesen
18 Petr Řehák
19 Uromedica Praha s.r.o.
20 JP soft s.r.o.
21 Danka Seidlová
22 Martin Skalický
23 Olík a Dana Sochorovi
24 Marek a Dana Špinkovi
25 Martin Šrom
26 Blažena a Vladimír Valouchovi
27 Jiří a Helena Vaškovi
28 Hana Vernerová
29 Petr a Alena Weberovi
30 Jakub a Jorga Wittlichovi

Dárci v roce 2013

  Jméno Příjmení
1 Dana Baudišová
2 Radek Běla
3 Lenka Bratránková
4 Iva Brezinová
5 Z výstavy Děti patří do školy
6 Mariana Dukátová
7 Radana Feistnerová
8 Tereza Fenclová
9 Ivan a Dáša Fenclovi
10 Jiří a Linda Fenclovi
11 Barbora Fričová
12 Pavel a Marcela Hájkovi
13 Zbyněk Herynek
14 Michaela Holubová
15 Marie Kazmarová
16 Marie Klimešová
17 Božena Nezbedová
18 Marek Obrda
19 Lucie Provazníková
20 Helena Riesenová
21 Petr Řehák
22 Uromedica Praha s.r.o.
23 JP soft s.r.o.
24 Martin a Veronika Skalických
25 Monika Šatavová
26 Martin Šrom
27 Jakub Wittlich

Dárci v roce 2012

  Jméno Příjmení
1 Marie Bakšteinová
2 Zdeněk a Radana Bakšteinovi
3 Dana Baudišová
4 Radek Běla
5 Marie Blabolilová
6 Živé město Bleší trh
7 Iva Brezinová
8 Martin Bursík
9 Petra Cífková
10 Václav Černý
11 Jiří Černý
12 Marie Dočekalová
13 Jana Dolanská
14 Tomáš Doubek
15 Radana Feistnerová
16 Ivan a Dagmar Fenclovi
17 Jiří a Linda Fenclovi
18 Michala Fišerová
19 Jan Frič
20 Barbora Fričová
21 Milan Gustar
22 Zuzana Hájková
23 Marcela a Pavel Hájkovi
24 Martin Helcl
25 Zbyněk Herynek
26 Kateřina Heřmanová
27 Vendula Janská
28 Jáchym Judl
29 Svatopluk Klimeš
30 Marie Klimešová
31 Monika Konečná
32 Naděžda Kouklová (Cyprová)
33 Barbora Kyšková
34 Martin Macek
35 Alžběta Macková
36 Michaela Marečková
37 Kristina Milde
38 dárkyně MS
39 Božena Nezbedová
40 Marek Obrda
41 Jan Pfeiffer
42 Jan Pfeiffer st.
43 Janka Pfeifferová
44 Erika Pfeifferová
45 Zdeněk Pinc
46 Michaela Poková
47 Marie a Jaroslav Poláškovi
48 Matěj Pospíšil
49 Lucie Provazníková
50 Jiří Rieger
51 Helena Riesenová
52 Hana Ripková
53 Petr Řehák
54 Tereza Říčanová
55 Uromedica Praha s.r.o.
56 Sagral s.r.o.
57 Agentura Sarah
58 Danka Seidlová
59 Martin a Veronika Skalických
60 Petra Stibitzová
61 Monika Šatavová
62 Vendula Šefrnová
63 Vladimíra Šilhánková
64 Štěpán Špinka
65 Martina Špinková
66 Marek a Dana Špinkovi
67 Martin Šrom
68 Eliška Valouchová
69 Jiří Vašek
70 Zora Velková
71 Miloš Vojtěchovský
72 Alena Weberová
73 Jorga Wittlichová
74 Jakub Závada

Všichni dárci od dubna 2011 až dosud

# Jméno Příjmení
1 Sarah, s.r.o. Agentura
2 Eduard Bakštein
3 Zdeněk Bakštein
4 Radana Bakšteinová
5 Ivana Barešová
6 Dana Baudišová
7 Radek Běla
8 Vladimir Benes
9 iva brezinová
10 Věra Brožová
11 Jirina Bursik
12 Alžběta Černá
13 Hana Černá
14 Bára a Pavel Černí
15 Jiří Černý
16 Václav Černý
17 Jana Dolanská
18 Tomáš Doubek
19 Vendula Drahovzalova
20 Mariana Dukátová
21 Radana Feistnerová
22 Ivan Fencl
23 Jiří Fencl
24 Ondřej Fencl
25 Linda Fenclová
26 Tereza Fenclová (Great vision)
27 Ivan a Dáša Fenclovi
28 Michala Fišerová
29 Jan Frič
30 Barbora Fričová
31 Vítězslava a František Fričovi
32 Markéta Habermannová s rodinou
33 Marcela a Pavel Hájek
34 Pavel Hájek
35 Petr Hájek
36 Zuzana Hájková
37 Marcela a Pavel Hájkovi
38 Pavel a Marcela Hájkovi
39 Zuzana Hamanová
40 Jiří Hanika
41 Lucie Hauserová
42 Hana Havlůjová
43 Vít Herynek
44 Zbynek Herynek
45 Kateřina Herynková
46 Alois Holub
47 Michaela Holubová
48 Barbora Honcu
49 Pavel Humpolec
50 Vendula Janská
51 Karel Ježek
52 Jarda Jičínský / Netopýr :-)
53 Jáchym Judl
54 Tobiáš Judl
55 Jan Kamenicky
56 Jana a Tomas Kazmar
57 Marie Kazmarová
58 Zuzana Keilová
59 Veronika Kieslingová
60 Svatopluk Klimeš
61 Marie Klimešová
62 Petr Knapp
63 Petra Kohoutova
64 Markéta Kolářová
65 Jakub Koňas
66 Monika Konečná
67 Jakub Korčák
68 Naďa Kouklová
69 Naděžda Kouklová (Cyprová)
70 Tomas Kozak
71 Alžběta Kratochvílová
72 Pavlína Krečmerová
73 Kateřina Kršková
74 skautský oddíl dospělých KRUH-Moravec Miloslav
75 Magdalena a David Kučerovi
76 Zdenek Kudrna
77 Petr Libánský
78 Martin Mareček
79 Eva Měřínská
80 Holubová Michaela
81 František Němeček
82 Marie Němečková
83 Božena Nezbedová
84 Marek Obrda
85 Jan Paleček
86 Jan Pfeiffer
87 Zdeněk Pinc
88 Hana Poesová
89 Mgr. Jaroslav Polášek
90 Jaroslav a Marie Poláškovi
91 Michael Pondělíček
92 Martin Potužník
93 Martin Prokop
94 Jindřiška Prokopová
95 Lucie Provazníková
96 Martin Rataj
97 Petr Řehák
98 Jiří Rieger
99 Helena Riesen-Seidl
100 Helena Riesenová
101 Hana Ripková
102 Markéta Rokytová
103 Jan Roubal
104 Vít Růžička
105 Jindřiška Rýzlerová
106 Vendula Šádová
107 Monika Šatavová
108 Vendula Šefrnová
109 jan sikl
110 Vladimíra Šilhánková
111 Veronika Skalická
112 Martin Skalický
113 Martin a Veronika Skalických
114 Hana Skálová
115 Anna Šlechtová
116 Oleg Sochor
117 O+R+FDMOD Sochorovi
118 Jan Špinka
119 Marek Špinka
120 Štěpán Špinka
121 Dana Špinková
122 Daniela Špinková
123 Marie Špinková
124 Martina Špinková
125 Dana a Marek Špinkovi
126 Martna a Štěpán Špinkovi
127 Martin Šrom
128 Alice Štěpánková
129 UROMEDICA Praha s.r.o. UROMEDICA Praha s.r.o.
130 Štěpán Valouch
131 Blažena a Vladimír Valouchovi
132 Petr Vaněk
133 Jiří a Helena Vaškovi
134 Matěj Velek
135 Eva Velková
136 zorka velková
137 Hana Vernerová
138 Karel Vihan Mudr.
139 Anna Vrbová
140 Alena Weberová
141 Jakub Wittlich
142 Jorga Wittlichová
143 Jakub Závada