Začátky projektu a výstavba školy

Níže uvedený popis pochází z jara 2011.

Kvůli nebývalému období dešťů a velkým říjnovým záplavám byla škola dostavěna až koncem roku 2011. Vyučování ve škole začalo koncem ledna 2012.

Na záložce Zprávy o stavu školy jsou postupné zprávy o stavu projektu v jednotlivých obdobích. Aktuální zprávy jsou na stránce Aktuality

Projekt technické střední školy (jaké byly představy na jaře 2011)

Cílem projektu je postavit v Kambodži, ve vesnici Puok nedaleko Siem Reapu, „Technical high school“, tedy něco jako české učňovské středisko.

Místo, kde je škola postavena, vypadalo dříve na Google mapě takto (pozemek v červeném kroužku):

V roce 2013 již je škola na Google mapě vidět, ale fotografie je cca z roku 2012

V roce 2016 je vidět opět více, ovšem letecká fotka je zhruba z roku 2013, kdy byl na rozšířeném pozemku (přikoupen v srpnu 2012) založen rybník (světlá plocha severovýchodně od budovy školy).

V roce 2020 je vidět toto:

Aktuální pohled je zde

Zaměření školy

 1. Škola bude sloužit jako další vzdělávání mladých lidí ve věku 16–20 let, kteří vyjdou ze škol provozovaných organizací Cambodian School Project a také z místního dětského domova pro sirotky.
 2. Mladí studenti se budou ve škole učit místně uplatnitelná řemesla, jako oprava kol, oprava motorek, šití, vyučení na kuchaře. Hlavní náplní však bude výuka angličtiny a používání počítačů, později by se mělo začít také s výukou náročnějších činnosti jako je oprava mobilů, počítačů a administrativa s počítačem. Ve škole by měli studovat v rovnováze dívky i chlapci. Předpokládá se, že část studentů najde uplatnění v rozvíjejícím se turistickém ruchu – vesnice je 16 kilometrů od Siem Reapu, krajského města spojeného s komplexy Angkor Vat a Angkor Thom. Tím se umožní mladým lidem, které živí malá pole náležející početným rodinám, nalézt si kvalifikovanější práci a tím získat zdroje na případné další vzdělání. Pro absolventy školy se počítá s mikroúvěry na opatření nejzákladnějšího vybavení pro vlastní řemeslo, např. kuchyňského náčiní, šicího stroje, nářadí. Tyto mikroúvěry budou absolventi z výdělku splácet a vytvářet tak zdroje pro další ročníky absolventů.
 3. Škola bude zároveň sloužit jako ubytovna pro starší děti ze sirotčince navštěvující nedaleký 2. stupeň školy, do které to mají z budovy sirotčince příliš daleko (23 km), a proto by do ní jinak nechodily.
 4. Původní představa, že bude škola plně uznaná státem a ten zaplatí kvalifikované učitele (které si však vybere škola sama) a certifikuje diplomy se ukázala nereálnou. Nejde o základní školu, takže musí vyžít vedle darů hlavně z vlastních zdrojů.
 5. Provoz školy bude zajišťován podle strategie vyzkoušené ve výše zmíněném sirotčinci tak, aby byla škola v dalším svém provozu finančně soběstačná právě díky službám (jídla) pro turisty, což zároveň umožní získat na provoz další dary. Přinejmenším v prvním roce však bude nezbytné

Financování stavby školy

 1. Projekt je financován většinou z finančních příspěvků získaných občanským sdružením JHP škola, dále z příspěvků dalších dárců, zejména amerických, prostřednictvím CSP. Určitou částkou přispěje i ředitel sirotčince pan Pean.
 2. Škola se dá postavit (koupě pozemku a vlastní stavba) přibližně za 27 tisíc USD.
 3. Projekt je v tuto chvíli v principu jednorázový – my přispějeme většinou peněz, Khmerschool zařídí vše ostatní, školu zřídí, postaví a spustí provoz. V případě ochoty je možné projekt dále rozvíjet.
 4. Nejprve se řešila otázka pozemku. Sarith nalezl pozemek, který lze pořídit za 7 000 USD. Roger, Sarith a další jednotliví dárci z CSP už shromáždili ze svých vlastních prostředků 3 500 USD, členové občanského sdružení JHP škola dali zatím dohromady dalších 3 500 USD. Koncem dubna Sarith pozemek koupil a sepsal právně závazné prohlášení, ve kterém se zavazuje k tomu, že bude pozemek použit pro výstavbu školy a že pozemek neprodá za účelem získání vlastního zisku – zde je originál khmersky s překladem do angličtiny. K tomuto způsobu vlastnění pozemku jsme po dohodě s CSP přistoupili proto, že pozemky musí v Kambodži vlastnit ve většinovém podílu Kambodžan či kambodžská organizace a založení neziskové organizace v Kambodži by bylo administrativně a časově náročné a hrozily by při ní silné korupční tlaky.

Organizace výstavby školy

 1. Organizátorem výstavby je místní sdružení „Cambodian School Project“ – podrobnosti naleznete kliknutím v menu na Naši partneři v Kambodži.
 2. Školu plánují otevřít už v září 2011. Stavět by chtěli začít hned v květnu. I když stavba je záležitost jen několika měsíců, pravděpodobně se budovu nepodaří dokončit do období dešťů v létě, takže stavba bude asi přerušena, v září by zatím žáci nastoupili do vyhlédnutých pronajatých prostor a škola by byla dokončena na podzim (deště skončí v září).

Kde bude škola postavena a jak bude vypadat

 1. Škola bude blízko Siem Reapu – takže kdo z nás se vypraví podívat se na Angkor Vat či na další místní významnou památku Angkor Thom, bude to mít půlhodinku cesty do „naší“ školy.
 2. Cílem je budova se dvěma křídly, delším se čtyřmi místnostmi a kratším se dvěma, vše na betonovém základě, který není v době dešťů zaplavován. Každá místnost bude mít 8×5 metrů. Nižší část stěn bude z cihel, nad nimi dřevěná konstrukce, vše bude zastřešeno střechou z pálených tašek. Prvotní náčrtek, jak by mohla škola vypadat je níže. Bude však ještě upřesněn rozpočet stavby. Poté bude zřejmé, zda vybrané finanční příspěvky vystačí na budovu v celém tomto rozsahu nebo bude prozatím postaveno jen jedno křídlo. Pokud by se v této fázi shromáždilo méně, než je částka potřebná na celou budovu, budou postaveny základy, konstrukce, střecha a jedna uzavřená místnost a výuka bude probíhat také v otevřeném prostoru pod střechou. Místní zkušenosti potvrzují, že z darů návštěvníků pak bude možné budovu dokončit.