Proč podpora školy a proč v Kambodži

Školu podporujeme proto, že považujeme vzdělávání za základní dlouhodobý předpoklad rozumného a stabilního vývoje v každé zemi. O to více to platí v zemích, kde je úroveň vzdělání nízká.

Zároveň náš záměr časově souvisel (v roce 2011, kdy vznikl) s oslavami 80. narozenin Janky Pfeifferové, která spolu s manželem Honzou založila skautský oddíl Kruh , zasvětila svůj život výchově mladé generace a spolu s Honzou kladli na celoživotní vzdělávání vždy velký důraz. Proto právě podporu školy jsme považovali za dobrý „dárek“ Jance a Honzovi ke kulatému výročí a novou školu jsme po nich pojmenovali.

Během příprav projektu na jaře 2011 jsme zvažovali více alternativ pomoci školství v rozvojových zemích. Vedle dvou potenciálních partnerů v Kambodži (Bernard Krisher a jeho Rural School Project a skupina Cambodian School Project ) byla zvažována pomoc iniciativě Checomacoco v Paraguayi a podpora školy ve spolupráci s Člověkem v tísni, například v Etiopii.

Komunikace s Bernardem Krisherem příliš nefungovala, rozpracování myšlenky podpory Checomacoco se nikdo neujal.

Možnosti, které by nabízela spolupráce s Člověkem v tísni, sestavil Honza Kamenický. V oblasti výstavby škol pracuje Člověk v tísni v Etiopii, na Haiti, v Kongu. Spolupráce s Člověkem v tísni by byla vzhledem k důvěře, které se ČvT v Česku těší, dobrou zárukou.

Vedle toho jsme při hledání na internetu narazili na kambodžsko-americkou neziskovou organizaci Cambodian School Project (CSP). Během vzájemné e-mailové komunikace s představiteli CSP se potvrzoval příznivý dojem z práce a výsledků této organizace.

Ačkoliv při spolupráci s Člověkem v tísni by byla velká záruka dobrého výsledku, převážila nakonec touha po vlastní cestě, snaha po těsnější vazbě na konkrétní místní organizátory v Kambodži. Proto jsme se rozhodli pro partnera Cambodian School Project, kromě jiného pro sympatický rozměr jejich projektů (vybudovali zatím čtyři školy), pro jejich praktický a střízlivý přístup k organizaci projektů, pro velkou snahu o zapojování celé místní komunity do podpory škol.

Důležitým hlediskem rozhodnutí ve prospěch CSP byla též velmi dobrá komunikace s Rogerem Garmsem, jedním ze dvou hlavních organizátorů CSP. V rámci e-mailové komunikace vždy jasně odpovídal na otázky, podrobně a srozumitelně vysvětloval způsoby jejich postupů a jejich motivaci a celkově působil velmi solidním a vstřícným dojmem nejen při e-mailové komunikaci, ale i při pozdějším telefonickém hovoru. Když se společně s presidentem CSP Sarithem přesvědčili o vážnosti našich úmyslů, začali velmi intenzivně rozvíjet úvahy o konkrétním směrování námi plánované podpory.

Kambodža prošla v uplynulých desetiletích obdobím tvrdého teroru opírajícího se o komunistickou ideologii. V tom je osud Kambodži blízký naší zkušenosti v Česku, ovšem důsledky polpotovské genocidy byly pro Kambodžu výrazně horší než důsledky komunistické éry pro naši zemi. Základní informace o Kambodži naleznete na stránce Přílohy .

(Stavba školy začíná vyhloubením studny)