Vývoj projektu – jak jsme postupovali

 1. První schůzka, slaměná škola, odhodlání k většímu projektu – 28.1.2011
 2. Hledání společného cíle, společných motivů – první dopis – 29.1. až 18.2.2011
 3. Diskuse se širším kruhem, hledání alternativ – druhý dopis – 19.2. až 7.3.2011
 4. 4 alternativy, shánění informací – 8.3. až 1.4.2011
 5. Schůzka v klubovně, rozhodnutí pro Cambodian School Project – 1.4.2011
 6. Konkrétní domlouvání projektu, shromáždění prostředků na pozemek pro školu – 2. až 18.4.2011
 7. Příprava webu, logo JHP školy, další upřesňování projektu s partnery v Kambodži – 19.4. až 15.5.2011
 8. Shromažďování peněz na stavbu školy, oslovení širšího okruhu osob – od 18.5.2011
 9. Odesláno 3 500 USD na pozemek pro školu – 2.5.2011
 10. Odesláno 11 000 USD na stavbu školy – 16.6.2011
 11. Na oslavě ve Smržově představen projekt Jance a Honzovi – 18.6.2011

Další vývoj lze sledovat na stránce Aktuality.

.

1) 28.1.2011 – povídání o Kambodži

Na pozvání Dany a Marka Špinkových jsme se sešli v Církevní základní škole logopedické Don Bosco, které je Dana Špinková ředitelkou. Marek a Dana nás pozvali na vyprávění o jejich cestě po Kambodži a o jejich krátkém poznávání tamějších škol.

Na závěr své přednášky nás seznámili s plánem podpořit výstavbu provizorní školy v místě, kde místní starosta (na pozvánce se svojí ženou, Markem, Danou a jejich průvodci) začal z vlastní iniciativy stavět jednoduchou „slaměnou“ školu a s naší podporou ve výši cca 1000 US $ by mohl svůj záměr dokončit. Velmi stručný rozpočet akce připravili Marek s Danou již při návštěvě vesnice, kde starosta školu chystá. Jejich plán nás oslovil a po krátké debatě bylo jasné, že se většina z nás ráda k jejich iniciativě připojí a potřebné prostředky dáme dohromady. Na čistě soukromé bázi jsme během pár dní shromáždili prostředky, část jsem zaslali do Kambodži, kde se majitelé cestovní kanceláře snažili peníze doručit starostovi. Začátkem července bylo předáno starostovi 600 $ (viz foto a foto). Koncem ledna 2012 jsme se dozvěděli, že provizorní škola byla postavena, též s podporou okolo putujících Američanů.

Serióznější úvahy o podpoře výstavby školy, založení občanského sdružení

Byli jsme si vědomi, že akce „slaměná škola“ je vzniklá z momentálního nadšení, z chuti rychle a účinně pomoci, s nejistou nadějí na úspěch a se spíše krátkodobým výsledkem, jestli vůbec nějakým. Proto se další diskuse rozvinula k vážnějšímu uvažování o promyšlenější akci na podporu výstavby školy v Kambodži, případně v jiné chudé rozvojové zemi. Marek a Dana již byli obeznámeni s tím, že v Kambodži některé nevládní projekty tohoto typu existují – např. Cambodian School Project organizovaný Bernardem Krisherem.

Zároveň jsme se na naší schůzce domlouvali o chystaných akcích souvisejících s 80. narozeninami Janky Pfeifferové, která spolu s Honzou Pfeifferem založila náš oddíl Kruh. A odtud byl už jen krok k myšlence, že bychom chystanou podporu výstavby školy v rozvojovém světě mohli dát jak „dar“ Jance a Honzovi k Jančiným narozeninám a že bychom se pokusili, aby škola nesla jejich jméno – JHP škola – škola Janky a Honzy Pfeifferových.

A jelikož Janka a Honza ovlivnili svojí výchovou celou řadu mladých lidí, shodli jsme se na tom, že bychom se měli pokusit zapojit do projektu širší okruh osob z oddílu Kruh a případně též z okruhu skautských roverských letních škol.

Záznam z bohnické akce dne 28.1.2011 je zde .

2) Hledání společného cíle, společných motivů

Ve dvou týdnech následujících po schůzce v Bohnicích probíhala živá e-mailová diskuse mezi účastníky schůzky, ve které se ujasňoval společný cíl, diskutovala otázka dedikace školy Jance a Honzovi Pfeifferovým. Výsledek diskuse sestavil Marek do prvního dopisu , který jsme rozeslali širšímu okruhu bývalých členů Kruhu.

3) Diskuse se širším kruhem osob, hledání alternativ

Další e-mailová diskuse se zaměřila na návrhy alternativních možností podpory bohulibých aktivit. Z diskuse vykrystalizovaly 4 možné formy podpory vzdělávání ve třetím světě. Výsledkem byl druhý dopis, který byl opět rozeslán cca 150 bývalým členům Kruhu.

Cílem dopisu bylo vyzvat ke shánění informací ke 4 vybraným možnostem a vyzvat k podpůrným i kritickým argumentům k jednotlivým variantám. Dalším cílem bylo odhadnout, jakou částku zhruba můžeme očekávat, že budeme schopni vybrat.

4) Čtyři alternativy, shánění informací

Čtyři vybrané alternativy a cesty k rozhodování mezi nimi jsou popsány na stránce Proč podpora školy a proč Kambodža

5) Schůzka v klubovně, rozhodnutí pro Cambodian School Project (CSP) – 1.4.2011

Diskuse a závěry ze schůzky jsou popsány v zápisu z tohoto jednání.

6) Další jednání se Sarithem a Rogerem, směřování ke koupi pozemku

Diskuse s CSP nabrala na obrátkách. Společně jsme diskutovali otázku pozemku pro školu. Varianta spoluvlastnění pozemku byla zavržena. Přátelé v Kambodži poměrně svižně jednali a plánovali a zapojili do záměrů stavby školy i další osoby – potenciální sponzory či podporovatele (podrobněji v e-mailech zde.

Výsledkem byl Markův mail ze dne 18.4.2011 užšímu kruhu asi 20 osob, členům sdružení JHP škola a několika dalším, ve kterém byla shrnuta momentální situace:

 1. Sarith našel pozemek, velmi vhodně situovaný z hlediska lokace, dostupnosti atd., který je k mání za 7 000 dolarů. Roger a další jednotliví dárci z CSP už shromáždili ze svých vlastních prostředků 3 500 USD, tedy polovinu a ptají, se zda my na něj dáme druhou polovinu, tj. 3 500 USD.
 2. Co se týče vlastnictví, pozemek koupí Sarith na své jména, a na něj také vlastnictví zůstane psáno, nebude se předávat státu.
 3. Sarith s námi (JHP) a s CSP uzavře právně závaznou smlouvu dle kambodžského práva registrovanou státem, že bez našeho souhlasu nesmí pozemek prodat či použít k jinému účelu než škole.
 4. Plán je postavit školu se čtyřmi učebnami, místem na parkování a záchody. Střecha by mohla být z tašek na místo plechu, déle vydrží a lépe chrání před horkem.
 5. Připravují se plány na výběr studentů (těch nejpotřebnějších) podle osvědčené metody, uplatňované už ve škole pro tradiční řemesla Artisans d`Angkor v Siem Reapu. Tu Marek s Danou navštívili a mluví o ní pochvalně restaurátor Michal Blažek. Další plány jsou poskytovat absolventům mikroúvěry na nákup nejzákladnějšího vybavení dílny, tedy např. šicího stroje, nářadí k opravám, kuchyňského náčiní atd., aby se mohli postavit na vlastní nohy. Úvěry budou splácet a tím se vrátí finance pro podporu dalších.
 6. Hlásí se dobrovolníci, např. z Anglie, kteří nyní pracují v sirotčinci pana Peana (ten spolu se Sarithem projekt technické školy připravuje), že jsou ochotni technickou školu dobrovolnou prací podpořit.

Na základě těchto skutečností jsme došli k závěru, že lepší záruku, že peníze a tím i ten pozemek bude užit na zamýšlený účel, mít nemůžeme. Je to promyšlené, založené na mnohaleté zkušenosti s fungování v Kambodži, ručí za to celé Sarithovo dosavadní dílo v CSP, spolupracuje na tom ředitel fungujícího a sebefinancujícího sirotčince, konkrétní osoby ze CSP do toho dávají své peníze, včetně kulturní antropoložky Mary Grow, která velmi dobře zná kambodžskou venkovskou kulturu. Ostatní alternativy (založení místní NGO, vlastnění státem) jsme probírali a podle našeho názoru ukázali, proč jsou riskantnější a složitější.

Proto jsme se shodli na následujícím postupu, který během pondělí 18.4. získal jednoznačnou podporu oslovených.

 1. Odpovíme Rogerovi, že s nákupem pozemku dle bodů A)-C) souhlasíme a pošleme na něj brzy 3 500 USD.
 2. V okruhu zakládajících členů občanského sdružení JHP škola shromáždíme tuto sumu peněz.
 3. Zároveň s tím začneme ve spolupráci s CSP připravovat smlouvu o užívání pozemku dle bodu C).
 4. Jakmile shromáždíme 3 500 USD a budeme spokojeni s postupem smlouvy, peníze po dohodě s CSP odešleme.

7) Příprava webu, logo JHP školy

Prostor pro webové stránky zajistil Zdeněk Bakštein, softwarovou podporu pro tvorbu webových stránek zajistil Eda Bakštein, o obsah webových stránek se stará Ivan Fencl.

Mnoho času a úsilí při přípravě návrhů loga nám věnovala Míša Poková. S logem též významně pomohl Svatopluk Klimeš, jehož návrh jsme nakonec zvolili jako logo našeho sdružení a chystané školy.

9) 3 500 dolarů na koupi pozemku

Tento postup jsme úspěšně dokončili 6. května 2011, kdy 3 500 USD z námi shromážděných prostředků došlo na Sarithův účet v Kambodži.

10) 11 000 dolarů na stavbu školy

Koncem května se začalo s betonováním základů a základní desky pro budovu školy. Sarith prozatím financoval stavbu ze svých prostředků. V polovině června jsme shromáždili dostatek prostředků a dne 16.6.2011 jsme zaslali do Kambodži na Sarithův účet 11 000 dolarů na financování stavby školy. Ve sbírce budeme pokračovat, abychom mohli, až bude potřeba, zaslat zbývajících 8 500 dolarů.